Πληροφορίες αίτησης συμμετοχής

///////////////////////////////////////////////

H Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος (Ε.Ε.Μ.Η.) οργανώνει, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, το 16ο Σχολείο Ηπατολογίας κατά το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023.

Όπως και την προηγούμενη χρονιά, τα μαθήματα θα γίνονται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί. Με στόχο να υπάρξει περισσότερη ώρα για ερωτήσεις και συζήτηση, τα μαθήματα αυξήθηκαν σε έξι από πέντε που ήταν για αρκετά χρόνια, ενώ στο πρόγραμμα θα συμπεριληφθούν θέματα σε πεδία, όπου υπάρχει ερευνητική και επιστημονική «κινητικότητα».

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών, που έχουν προκύψει μετά την πανδημία COVID-19, και με βάση τις ισχύουσες σήμερα οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε για φέτος τα μαθήματα του Σχολείου να διεξαχθούν με φυσική παρουσία σε Αθήνα (3 μαθήματα) και Θεσσαλονίκη (3 μαθήματα) για περιορισμένο αριθμό ατόμων και με τήρηση όλων των απαιτούμενων μέτρων. Το πρώτο μάθημα θα γίνει τον Νοέμβριο του 2022 και το τελευταίο τον Απρίλιο του 2023.

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Σχολείο έχουν ειδικευμένοι και ειδικευόμενοι που θα έχουν συμπληρώσει το 2ο έτος ειδικότητας στις ειδικότητες της Γαστρεντερολογίας, Παθολογίας, Παιδιατρικής και Χειρουργικής καθώς και όλοι όσοι έχουν αποδεδειγμένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα νοσήματα του ήπατος.

Για να διατηρήσουμε την ασφάλεια όλων μας, για φέτος ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι ιδιαίτερα περιορισμένος (40-50 άτομα περίπου) και η επιλογή τους θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ε.Μ.Η. με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στην αίτηση συμμετοχής.

Γραπτές εξετάσεις

Μετά την ολοκλήρωση του Σχολείου θα πραγματοποιηθούν γραπτές εξετάσεις, η θεματολογία των οποίων θα στηρίζεται στο περιεχόμενο των μαθημάτων. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν διαδικτυακά. Το βιβλίο της ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΑΣ, οι εισηγήσεις και η σχετική με κάθε εισήγηση βιβλιογραφία θα αποτελέσουν τη βάση των θεμάτων των εξετάσεων.

Απουσίες

Στον κύκλο των έξι μαθημάτων, δικαιολογείται η απουσία μίας μόνο ημερολογιακής ημέρας. Σε περίπτωση απουσίας περισσότερων ημερών απαιτείται η αναπλήρωσή τους στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Το πιστοποιητικό παρακολούθησης στο τέλος του σχολείου δίδεται κατόπιν επιτυχούς δοκιμασίας στις γραπτές εξετάσεις.

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα για τη συμμετοχή στο Σχολείο Κλινικής Ηπατολογίας ανέρχονται στο ποσό των 280 ευρώ, τα οποία θα μπορούν να καταβληθούν, είτε εφάπαξ κατά την έναρξη των μαθημάτων, είτε σε 2 δόσεις κατά τη διάρκεια των μαθημάτων αλλά οπωσδήποτε πριν από τις εξετάσεις.

Ανταποδοτικότητα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε επίσης ότι όλοι οι συμμετέχοντες στο 16ο Σχολείο Κλινικής Ηπατολογίας, θα λάβουν δωρεάν τη 2η έκδοση του συγγράμματος «ΚΛΙΝΙΚΗ ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΑ», καθώς και ότι θα έχουν δικαίωμα εγγραφής στην ΕΕΜΗ, εφόσον το επιθυμούν, χωρίς να απαιτούνται οι ειδικές προς τούτο συστατικές επιστολές. Επιπλέον, ο πρωτεύσας/-σα στις εξετάσεις θα λάβει οικονομική ενίσχυση για την παρακολούθηση του ετήσιου συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Μελέτης του Ήπατος του επόμενου έτους, ενώ οι μαθητές, που θα καταλάβουν στις εξετάσεις τις θέσεις 2 και 3 σε βαθμολογία θα έχουν πλήρη κάλυψη (εγγραφή-διαμονή-μετακίνηση) στο Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο του επόμενου έτους και, εφόσον το επιθυμούν, θα συμμετάσχουν με εισήγηση στο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο του Συνεδρίου.

Οδηγίες αιτήσεων συμμετοχής

Η αίτηση συμμετοχής, η οποία συμπληρώνεται αποκλειστικά μέσω του ιστοτόπου του Σχολείου, θα πρέπει να συνοδεύεται από 2 συστατικές επιστολές, εκ των οποίων η μία να προέρχεται από μέλος της ΕΕΜΗ. Για ενδιαφερόμενους που είναι ειδικευόμενοι ή ειδικευμένοι ιατροί Πανεπιστημιακών Κλινικών ή Κλινικών του ΕΣΥ, η μία επιστολή πρέπει να προέρχεται από το Διευθυντή της Κλινικής, όπου υπηρετούν.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως και τις 20 Σεπτεμβρίου 2022. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής πριν από τη λήξη της προθεσμίας.