Καλοήθεις και κακοήθεις βλάβες ήπατος

17 & 18 Μαρτίου 2023

Θεσσαλονίκη

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ

14.00-14.45

Επιδημιολογία, κλινική εικόνα του ηπατοκυτταρικού καρκίνου
Σ. Μιχόπουλος

14.45-15.30

Ιστολογία ηπατοκυτταρικού καρκίνου
Π. Χυτίρογλου

15.30-16.00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

16.00-16.45

Παθογένεια ηπατοκυτταρικού καρκίνου
Γ. Γερμανίδης

16.45-17.30

Απεικονιστική προσέγγιση ηπατοκυτταρικού καρκίνου&χολαγγειοκαρκινώματος
Β. Γεωργοπούλου

17.30-18.00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
18.00-18.45
Σταδιοποίηση και επιλογή ασθενών για την κατάλληλη θεραπεία
Ι. Ελευσινιώτης
18.45-19.30
Τοπικοπεριοχική θεραπεία ηπατοκυτταρικού καρκίνου
Α. Χατζηδάκης

ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ

08.30-09.15

Χειρουργική θεραπεία ηπατοκυτταρικού καρκίνου
Γ. Τσουλφάς

09.15-10.00

Φαρμακευτική αντιμετώπιση ηπατοκυτταρικού καρκίνου
Ι. Κοσκίνας

10.00-10.30

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

10.30-11.15

Χολαγγειοκαρκίνωμα
Δ. Χριστοδούλου
11.15-12.00
Απεικονιστική προσέγγιση παθήσεων των χοληφόρων
Μ. Τζαλονίκου
12.00-12.30
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
12.30-13.15
Καλοήθεις εστιακές βλάβες ήπατος
Χ. Κρανιδιώτη
13.15-14.00
Αποστήματα και παρασιτικά νοσήματα ήπατος
Ε. Δήμου