Συστηματικά νοσήματα και ήπαρ

07 & 08 Απριλίου 2023

Αθήνα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

14.00-14.45

Οξεία & οξεία επί χρονίας ηπατική ανεπάρκεια
Μ.Ντόιτς

14.45-15.30

Αντιμετώπιση ασθενούς με ηπατική ανεπάρκεια σε ΜΑΦ και ΜΕΘ
Ε. Φατούρου

15.30-16.00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

16.00-16.45

Αγγειακές παθήσεις του ήπατος
Ν. Μάθου
16.45-17.45
Κύηση και ήπαρ
Ι. Ελευσινιώτης
17.45-18.15
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
18.15-19.00
Ηπατοτοξικότητα φαρμάκων και τοξικών ουσιών – Χορήγηση φαρμάκων σε ηπατοπαθείς
Α. Αλεξοπούλου
19.00-19.45
HIV και ήπαρ
Χ. Γώγος

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

8.30-9.15

COVID-19 και ήπαρ
Ν. Γατσέλης

9.15-10.00

Συστηματικά λοιμώδη νοσήματα και ήπαρ
Μ. Πηρουνάκη

10.00-10.30

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

10.30-11.15

Καρδιαγγειακά νοσήματα και ήπαρ
Γ. Κόντος
11.15-12.00
Ρευματολογικά νοσήματα και ήπαρ
Δ. Βασιλόπουλος
12.00-12.30
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
12.30-13.15
Νοσήματα ενδοκρινών αδένων και ήπαρ- Οξεία ηπατική πορφυρία
Β Σεβαστιανός
13.15-14.00
Αιμοσφαιρινοπάθειες και ήπαρ
Ε. Σινάκος
14.00-14.45
Αιματολογικές παθήσεις και ήπαρ
Μ. Σχινά