Βασικές γνώσεις – εκτίμηση ηπατικής λειτουργίας

25 & 26 Νοεμβρίου 2022

Αθήνα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

14.00-14.45

Ανατομία-αγγείωση του ήπατος

Ν. Αρκαδόπουλος

14.45-15.30

Φυσιολογία ηπατικής λειτουργίας – χολικής έκκρισης
Σπ. Ντουράκης

15.30-16.00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

16.00-16.45

Αξιολόγηση δεικτών ηπατικής βιοχημείας και ηπατικής λειτουργίας
N. Παπαδόπουλος

16.45-17.30

Βιοψία ήπατος – τεχνική-ενδείξεις – επιπλοκές
Στ. Καραταπάνης

17.30-18.00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

18.00-18.45

Βασικές αρχές ιστοπαθολογικής εκτίμησης του ήπατος
Σ. Σακελλαρίου

18.45-19.30

Μη επεμβατικές τεχνικές εκτίμησης της ηπατικής ίνωσης
Β. Παπαδημητρόπουλος

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

8.30-9.15

Μηχανισμοί ηπατικής βλάβης
Γ. Γερμανίδης

9.15-10.00

Μορφολογικές αλλοιώσεις ήπατος και διαταραχές οργανογένεσης- Νόσος Caroli
Μ. Μελά

10.00-10.30

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

10.30-11.15

Κληρονομούμενα χολοστατικά σύνδρομα
Ε. Ρηγοπούλου

11.15-12.00

Υπερηχογράφημα ήπατος -χοληφόρων
Δ. Κόκκινος

12.00-12.30

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

12.30-13.15

Αξονική &μαγνητική τομογραφία ήπατος
Σ. Γκουρτσογιάννη

13.15-14.00

Γενικές αρχές επεμβατικής ακτινολογίας στην ηπατολογία
Ν. Πτώχης