Κύρια αίτια ηπατικής βλάβης

16 & 17 Δεκεμβρίου 2022

Θεσσαλονίκη

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

14.00-14.45
Κλασικοί και νεότεροι δείκτες αξιολόγησης των ιογενών ηπατιτίδων
Αιμ. Χατζηγιάννη

14.45-15.30

Ηπατίτιδες Α & Ε
Α. Μπέλλου

15.30-16.00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

16.00-17.00

Ηπατίτιδα Β
Γ. Παπαθεοδωρίδης

17.00-17.30

Ηπατίτιδα δ
Ε. Γιγή

17.30-18.00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

18.00-18.45

Ηπατίτιδα C
Σ. Μανωλακόπουλος

18.45-19.30

Άλλες ιογενείς ηπατίτιδες
Ε. Ράπτη

ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

8.30-9.30

Αυτοάνοση ηπατίτιδα και εναλλακτικές μορφές αυτοανόσου ηπατίτιδας
Ν. Γατσέλης

9:30-10:15

Πρωτοπαθής Χολική Χολαγγειίτιδα
Κ. Ζάχου

10:15-10:45

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

10:45-11.30

Πρωτοπαθής Σκληρυντική Χολαγγειίτιδα
Ι. Παχιαδάκης

11:30-12:15

Ιστολογία αυτοανόσων νοσημάτων ήπατος-χοληφόρων
Κ. Πατσιαούρα

12:15-12.45

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

12:45-13:45

Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος
Μ. Τσόχατζης

13:45-14:30

Ιστολογία μη αλκοολικής λιπώδους νόσου ήπατος

Ν. Τηνιακού