Φόρμα αίτησης

///////////////////////////////////////////////

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία προκειμένου να αποστείλετε την αίτηση συμμετοχής σας στο 16ο Σχολείο Κλινικής Ηπατολογίας.