Καλοήθεις και κακοήθεις βλάβες ήπατος

15 & 16 Μαρτίου 2024

Θεσσαλονίκη

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ

14.00-14.45

Επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα του ηπατοκυτταρικού καρκίνου

Σ. Μιχόπουλος

14.45-15.30

Ιστολογία ηπατοκυτταρικού καρκίνου

Π. Χυτίρογλου

15.30-16.00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

16.00-16.45

Απεικονιστική προσέγγιση ηπατοκυτταρικού καρκίνου & χολαγγειοκαρκινώματος

Β. Γεωργοπούλου

16.45-17.30

Τοπικοπεριοχική θεραπεία ηπατοκυτταρικού καρκίνου

Α. Χατζηδάκης

17.30-18.00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

18.00-18.45

Χειρουργική θεραπεία ηπατοκυτταρικού καρκίνου

Γ. Τσουλφάς

18.45-19.30

Φαρμακευτική αντιμετώπιση ηπατοκυτταρικού καρκίνου

Ι. Κοσκίνας

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ

8.30-9.30

Διεπιστημονική παρουσίαση ηπατοκυτταρικού καρκίνου- συζητήση περιπτώσεων

Γ. Τσουλφάς, Ι. Κοσκίνας, Α. Χατζηδάκης cases Περιστατικά και σχολιασμός

9.30-10.15

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

10.15-11.00

Χολαγγειοκαρκίνωμα

Δ. Χριστοδούλου

11.00-11.45

Απεικονιστική προσέγγιση παθήσεων των χοληφόρων

Ε. Χαρταμπίλας

11.45-12.15

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

12.15-13.00

Πρωτοπαθής Χολική Χολαγγειίτιδα
Κ. Ζάχου

13.00-13.45

Καλοήθεις εστιακές βλάβες ήπατος

Χ. Κρανιδιώτη

13.45-14.30

Αποστήματα και παρασιτικά νοσήματα ήπατος

Β. Λυγούρα