Κύρια αίτια ηπατικής βλάβης

15 & 16 Δεκεμβρίου 2023

Θεσσαλονίκη

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

14.00-14.45
Κλασικοί και νεότεροι δείκτες αξιολόγησης των ιογενών ηπατιτίδων
Αιμ. Χατζηγιάννη

14.45-15.45

Αυτοάνοση ηπατίτιδα και εναλλακτικές μορφές αυτοανόσου ηπατίτιδας

Γ. Νταλέκος

15.45-16.15

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

16.15-17.15

Ηπατίτιδα Β

Γ. Παπαθεοδωρίδης

17.15-18.00

Ηπατίτιδα δ
Ε. Γιγή

18.00-18.30

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

18.30-19.15

Ηπατίτιδα C

Σ. Μανωλακόπουλος

19.15-20.00

Άλλες ιογενείς ηπατίτιδες

Σ. Βρακάς

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

8.45-9.30

Ηπατίτιδες Α & Ε

Α. Μπέλλου

9:30-10:15

Πρωτοπαθής Χολική Χολαγγειίτιδα

Κ. Ζάχου

10:15-10:45

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

10:45-11.30

Πρωτοπαθής Σκληρυντική Χολαγγειίτιδα

Σ. Σακελλαρίου

11:30-12:15

Ιστολογία αυτοανόσων νοσημάτων ήπατος-χοληφόρων

Ι. Παχιαδάκης

12:15-12.45

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

12:45-13:15

Ονοματολογία, επιδημιολογία, διαγνωστική προσέγγιση μη αλκοολικής λιπώδους νόσου του ήπατος

Ε. Χολόγκιτας

13:15-14:15

Παθογένεση- θεραπευτική αντιμετώπιση μη αλκοολική λιπώδους νόσου του ήπατος

Εμ. Τσόχατζης

14:15-15:00

Ιστολογία μη αλκοολικής λιπώδους νόσου ήπατος

Ντ. Τηνιακού