ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
///////////////
ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Στα πλαίσια κάλυψης μέρους του κόστους της οργάνωσης του σχολείου (μετακινήσεις ομιλητών, διαλείματα καφέ, γεύματα, οπτικοακουστικά) θα υπάρξουν δίδακτρα 280 ευρώ τα οποία θα μπορούν να καταβληθούν είτε εφάπαξ στην έναρξη των μαθημάτων, είτε σε 2 δόσεις κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Τα μαθήματα θα διεξαχθούν με φυσική παρουσία σε Αθήνα (3 μαθήματα) στο Αμφιθέατρο Φυσιολογίας ΕΚΠΑ “Γ. Κοτζιάς” (χάρτης) και Θεσσαλονίκη (2 μαθήματα) στο Αμφιθέατρο ΚΕΔΕΑ (χάρτης)

ΩΡΕΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες να προσέρχονται στον τόπο διεξαγωγής 15 λεπτά πριν την έναρξη του κάθε μαθήματος.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Το Σχολείο Κλινικής Ηπατολογίας μοριοδοτείται με 50 μόρια (Credits) Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME – CPD) σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME – UEMS από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

ΑΠΟΥΣΙΕΣ

Στον κύκλο των πέντε μαθημάτων, δικαιολογείται η απουσία μίας μόνο ημερολογιακής ημέρας. Σε περίπτωση απουσίας περισσότερων ημερών απαιτείται η αναπλήρωσή τους στο επόμενο ακαδημαικό έτος. Το πιστοποιητικό παρακολούθησης στο τέλος του σχολείου δίδεται κατόπιν επιτυχούς δοκιμασίας με γραπτές εξετάσεις.

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Κατά τη λήξη των μαθημάτων θα πραγματοποιηθούν γραπτές εξετάσεις οι οποίες θα στηρίζονται στη θεματολογία των μαθημάτων. Οι εξετάσεις θα λάβουν χώρα ταυτόχρονα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Το βιβλίο της ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΑΣ, οι εισηγήσεις και η σχετική με κάθε εισήγηση βιβλιογραφία θα αποτελέσουν τη βάση των θεμάτων των εξετάσεων.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Η χορήγηση των πιστοποιητικών παρακολούθησης θα γίνεται από τη Γραμματεία μετά τη λήξη των μαθημάτων και την επιτυχή συμμετοχή στις γραπτές εξετάσεις.

Όλοι οι συμμετέχοντες καλούνται να συμπληρώσουν (ανώνυμα) ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του προγράμματος μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ

Οι εργασίες των μαθημάτων θα βιντεοσκοπηθούν και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Σχολείου Κλινικής Ηπατολογίας.

Δυνατότητα πρόσβασης στις εισηγήσεις των μαθημάτων θα έχουν μόνο οι συμμετέχοντες στο Σχολείο, μέσω μοναδικού κωδικού που θα τους χορηγηθεί αμέσως μετά την επιλογή τους για παρακολούθηση στο Σχολείο.

Ανάκτηση κωδικού πρόσβασης
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομα χρήστη ή το email σας ώστε να σας αποσταλλούν οδηγίες ανάκτησης του κωδικού σας