ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
///////////////
H Ελληνική Εταιρεία Μελέτη Ήπατος (Ε.Ε.Μ.Η.) στα πλαίσια της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης θα οργανώσει το 15ο Σχολείο Ηπατολογίας με πέντε κύκλους μαθημάτων κατά το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022.

Όπως την προηγούμενη χρονιά, έτσι και φέτος, τα μαθήματα θα γίνονται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί μέχρι το μεσημέρι. Θα προσπαθήσουμε να υπάρξει περισσότερη ώρα για ερωτήσεις και συζήτηση, ενώ στο πρόγραμμα συμπεριελήφθησαν θέματα ή ώρες σε πεδία όπου υπάρχει ερευνητική και επιστημονική κινητικότητα.

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που έχουν προκύψει μετά την πανδημία COVID-19, και με βάση τις ισχύουσες σήμερα οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, το ΔΣ της Εταιρείας αποφάσισε για εφέτος τα μαθήματα του Σχολείου να διεξαχθούν με φυσική παρουσία σε Αθήνα (3 μαθήματα) και Θεσσαλονίκη (2 μαθήματα) για περιορισμένο αριθμό ατόμων και με τήρηση όλων των απαιτούμενων μέτρων. Το πρώτο μάθημα θα γίνει τον Νοέμβριο του 2021 και το τελευταίο το Μάρτιο του 2022.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

///////////////

Δικαίωμα συμμετοχής στο Σχολείο έχουν ειδικευμένοι και ειδικευόμενοι που θα έχουν συμπληρώσει το 2ο έτος ειδικότητας στις ειδικότητες της Γαστρεντερολογίας, Παθολογίας, Παιδιατρικής και Χειρουργικής καθώς και όλοι όσοι έχουν αποδεδειγμένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα νοσήματα του ήπατος.

Για να διατηρήσουμε την ασφάλεια όλων μας, για φέτος ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι ιδιαίτερα περιορισμένος (40-50 άτομα περίπου) και η επιλογή τους θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ε.Μ.Η. με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στην αίτηση συμμετοχής.

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

///////////////

Κατά τη λήξη των μαθημάτων θα πραγματοποιηθούν γραπτές εξετάσεις οι οποίες θα στηρίζονται στη θεματολογία των μαθημάτων. Οι εξετάσεις θα λάβουν χώρα στην Αθήνα ή αναλόγως των συνθηκών μπορεί να γίνουν και διαδικτυακά. Το βιβλίο της ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΑΣ, οι εισηγήσεις και η σχετική με κάθε εισήγηση βιβλιογραφία θα αποτελέσουν τη βάση των θεμάτων των εξετάσεων.

ΑΠΟΥΣΙΕΣ

///////////////

Στον κύκλο των πέντε μαθημάτων, δικαιολογείται η απουσία μίας μόνο ημερολογιακής ημέρας. Σε περίπτωση απουσίας περισσότερων ημερών απαιτείται η αναπλήρωσή τους στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Το πιστοποιητικό παρακολούθησης στο τέλος του σχολείου δίδεται κατόπιν επιτυχούς δοκιμασίας με γραπτές εξετάσεις.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

///////////////

Τα δίδακτρα για τη συμμετοχή στο Σχολείο Κλινικής Ηπατολογίας ανέρχονται στο ποσό των 280 ευρώ τα οποία θα μπορούν να καταβληθούν είτε εφάπαξ στην έναρξη των μαθημάτων, είτε σε 2 δόσεις κατά τη διάρκεια των μαθημάτων αλλά οπωσδήποτε πριν από τις εξετάσεις.

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

///////////////

Το Δ.Σ της εταιρείας αποφάσισε επίσης όλοι οι συμμετέχοντες στο Σχολείο Κλινικής Ηπατολογίας, να λάβουν δωρεάν τη 2η έκδοση του συγγράμματος «ΚΛΙΝΙΚΗ ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΑ», καθώς και δικαίωμα εγγραφής στην ΕΕΜΗ, εφόσον το επιθυμούν, χωρίς να απαιτούνται οι ειδικές προς τούτο συστατικές επιστολές. Επιπλέον ο πρωτεύσας-σασα στις εξετάσεις θα λάβει οικονομική ενίσχυση για την παρακολούθηση διεθνούς συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Μελέτης του Ήπατος του επόμενου έτους ενώ οι 2,3 σε βαθμολογία θα έχουν πλήρη κάλυψη (εγγραφή-διαμονή-μετακίνηση) στο Πανελλήνιο συνέδριο του επόμενου έτους και εφόσον το επιθυμούν εισήγηση στο μετεκπαιδευτικό σεμινάριο του Συνεδρίου.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

///////////////

Η αίτηση συμμετοχής, η οποία συμπληρώνεται αποκλειστικά μέσω του ιστοτόπου του Σχολείου θα πρέπει να συνοδεύεται από 2 συστατικές επιστολές, εκ των οποίων η μία να προέρχεται από μέλος της ΕΕΜΗ. Για ενδιαφερόμενους που είναι ειδικευόμενοι ή ειδικευμένοι ιατροί Πανεπιστημιακών Κλινικών ή Κλινικών του ΕΣΥ, η μία επιστολή πρέπει να προέρχεται από το Διευθυντή της Κλινικής που υπηρετούν.
Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως και τις 10 Σεπτεμβρίου 2021. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής που βρίσκεται στον ιστότοπο του 15ου Σχολείου πριν από τη λήξη της προθεσμίας.
Ανάκτηση κωδικού πρόσβασης
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομα χρήστη ή το email σας ώστε να σας αποσταλλούν οδηγίες ανάκτησης του κωδικού σας