4ο ΜΑΘΗΜΑ
Μεταμόσχευση ήπατος, Ηπατοκυτταρικός καρκίνος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 11 & 12/02/2022
///////////////
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΘΕΜΑ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
14.00-14.45 Αλκοολική ηπατοπάθεια Ε. Ακριβιάδης
14.45-15.30 Ολιστική διαχείριση ασθενούς με αλκοολική ηπατοπάθεια Μ. Κουλεντάκη
15.30-16.00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ  
16.00-16.45 Ενδείξεις μεταμόσχευσης – παραπομπή στο μεταμοσχευτικό κέντρο Θ. Βασιλειάδης
16.45-17.30 Προεγχειρητικός έλεγχος-ένταξη στη λίστα μεταμόσχευσης Ε. Χολόγκιτας
17.30-18.00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ  
18.00-18.45 Υποτροπή της πρωτοπαθούς νόσου μετά τη μεταμόσχευση-απώτερες επιπλοκές Δ. Σαμωνάκης
18.45-19.30 Διατροφική υποστήριξη ασθενών με ηπατικά νοσήματα Μ. Χουρδάκης
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΘΕΜΑ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
08.30-09.15 Επιδημιολογία, κλινική & εργαστηριακή εικόνα του ηπατοκυτταρικού καρκίνου Σ. Μιχόπουλος
09.15-10.00 Ιστολογία ηπατοκυτταρικού καρκίνου Π. Χυτίρογλου
10.00-10.45 Παθογένεια ηπατοκυτταρικού καρκίνου Γ. Γερμανίδης
10.45-11.15 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ  
11.15-12.00

Απεικονιστική προσέγγιση ηπατοκυτταρικού καρκίνου & χολαγγειοκαρκινώματος

Β. Γεωργοπούλου

12.00-12.45

Σταδιοποίηση και επιλογή ασθενών για την κατάλληλη θεραπεία

Κ. Σουφλέρης

12.45-13.30

Τοπικοπεριοχική θεραπεία ηπατοκυτταρικού καρκίνου

Α. Χατζηδάκης

13.30-14.00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ  
14.00-14.45

Χειρουργική θεραπεία ηπατοκυτταρικού καρκίνου

Γ. Τσουλφάς

14.45-15.30

Φαρμακευτική αντιμετώπιση ηπατοκυτταρικού καρκίνου

Ι. Κοσκίνας

Ανάκτηση κωδικού πρόσβασης
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομα χρήστη ή το email σας ώστε να σας αποσταλλούν οδηγίες ανάκτησης του κωδικού σας