ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ

2019/08/31 00:00:00

Το Σχολείο Κλινικής Ηπατολογίας, που φέτος θα λειτουργήσει για 13η συνεχή χρονιά, περιλαμβάνει 5 κύκλους μαθημάτων, καλύπτοντας ευρύ φάσμα θεμάτων που άπτονται της σύγχρονης Ηπατολογίας. Στην προσπάθεια για βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης αποφασίσαμε αύξηση των ωρών μαθημάτων ανα κύκλο μαθήματος ώστε να δοθεί περισσότερη ώρα για ερωτήσεις και συζήτηση, καθώς και περισσότερη έμφαση σε πεδία όπου υπάρχει ερευνητική και επιστημονική κινητικότητα.

ΜΟΡΙΑ

Το Σχολείο μοριοδοτείται με μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME – UEMS από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Τα 4 μαθήματα θα διεξαχθούν στην Αθήνα και τo 1 στη Θεσσαλονίκη ξεκινώντας από τον Νοέμβριο του 2019 και θα ολοκληρωθούν το Μάρτιο του 2020. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται Παρασκευή και Σάββατο, με μηνιαία συχνότητα.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Θα υπάρξουν δίδακτρα 350 ευρώ τα οποία θα μπορούν να καταβληθούν είτε εφάπαξ στην έναρξη των μαθημάτων, είτε σε 2 δόσεις κατά τη διάρκεια των μαθημάτων αλλά οπωσδήποτε πριν από τις εξετάσεις.

ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ

Όλα τα μαθήματα βιντεοσκοπούνται και αναρτώνται σε ειδική ενότητα του site αποκλειστικά για τους συμμετέχοντες.