6


Μαθήματα

40


Ώρες εκπαίδευσης

58


Διακεκριμένοι ομιλητές

50


Συμμετέχοντες

Το Σχολείο


Το Σχολείο Κλινικής Ηπατολογίας, που φέτος θα λειτουργήσει για 11η συνεχή χρονιά, περιλαμβάνει 6 κύκλους μαθημάτων, καλύπτοντας ευρύ φάσμα θεμάτων που άπτονται της σύγχρονης Ηπατολογίας.

Τα μόρια

Το Σχολείο μοριοδοτείται με 31 μόρια (Credits) Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME – CPD) σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME – UEMS από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Τα μαθήματα

Τα μαθήματα διεξάγονται στην Αθήνα (4 μαθήματα) και τη Θεσσαλονίκη (2 μαθήματα) ξεκινώντας από τον Οκτώβριο του 2017 και τελειώνοντας τον Μάρτιο του 2018. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται Παρασκευή (απόγευμα) και Σάββατο (πρωί), με μηνιαία συχνότητα.

Οι συμμετέχοντες

Ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι περιορισμένος (50 άτομα) και η επιλογή τους θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ε.Μ.Η. με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στην αίτηση συμμετοχής.

Γίνετε τώρα μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Ήπατος

Τα νέα του Σχολείου


Ακολουθείστε μας!